Education

Education in Sweden is mandatory for all children between age 7 and age 16. Adults who wish to continue their education have several options open to them

Education

In addition to universities and university colleges, there are municipal academic and vocational programmes for adults.

Secondary education for adults in Sweden is funded by the government. It is primarily intended for adults who did not finish primary or secondary school, or who did not achieve the grades needed for higher education. There are also free programmes for new immigrants to learn Swedish.

Education

OFFICE

null

Tegnérgatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

KUNGSHOLMEN

Credits:
Emelie Asplund/imagebank.sweden.se

Menu