Work cooperation

Swedish society is often described as one that encourages individualism and creativity, but also cooperation

Work cooperation

Team work is crucial and highly valued at any Swedish company, university or organisation.

There are plenty of creative networking solutions that merge for example university research with start-up companies and established technology conglomerates.

Work cooperation

STORE

null

Tegnérgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

VASASTADEN

Credits:
Maskot/Folio/imagebank.sweden.se

Menu